תהילים פרק ה – הרוע שנגרם מדיבור לשון הרע

Share this video:
תהילים פרק ה – הרוע שנגרם מדיבור לשון הרע
הרב יאיר אריאל
11:1
10110
עם הרב יאיר אריאל
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Refrigerators
15:06
490
0
0
Likes(0)Dislikes(0)