שימוש בכפפות בשבת

Share this video:
שימוש בכפפות בשבת
הלכה יומית לנשים
2:54
7720
מהו האיסור להשתמש בכפפות בשבת, ומתי אפשר להקל?
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Robinson Crusoe
2:27
150
0
0
Likes(0)Dislikes(0)