פרשת בא – מעלת התפילין

Share this video:
פרשת בא – מעלת התפילין
פרשת השבוע
14:27
7690
הרב יצחק אביי
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
פרשת בא
7:30
810
0
0
Likes(0)Dislikes(0)