פורים – נתינת משלוח מנות למי שלא אוכל את הכשרות הניתנת

Share this video:
פורים – נתינת משלוח מנות למי שלא אוכל את הכשרות הניתנת
הלכה יומית לנשים
4:2
7770
הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Likes(0)Dislikes(0)