נתינת סרק על הפנים בשבת

Share this video:
נתינת סרק על הפנים בשבת
הלכה יומית לנשים
2:49
9550
האם איפור - שבת מותרת ומתי סרק יהיה אסור בשבת?
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Likes(0)Dislikes(0)