מהו קביעת עיתים לתורה

Share this video:
מהו קביעת עיתים לתורה
מוסר
5:13
17990
עם הרב יאיר אריאל
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Birkot Hashachar
3:49
507
0
0
Likes(1)Dislikes(0)