כניסה לחדר בית המלון על ידי כרטיס מגנטי בשבת

Share this video:
כניסה לחדר בית המלון על ידי כרטיס מגנטי בשבת
הלכה יומית לנשים
3:36
9530
אם מישהו שוהה בשבת בבית המלון והדרך היחידה להכנס לחדר היא באמצעות כרטיס אלקטרוני, מה הוא עושה? הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Amazing nature
13:29
40
0
0
Likes(0)Dislikes(0)