התראת כשרות – שרצים הנמצאים במיץ תפוזים

Share this video:
התראת כשרות – שרצים הנמצאים במיץ תפוזים
כשרות
3:43
8020
בבדיקות קפדניות מצאו בכל כוס של מיץ תפוזים שרצים, איך הם הגיעו לשם, והאם אסור לשתות מיץ תפוזים? מה סברו גדולי ישראל ר\' חיים קנייבסקי ור\' דוד פיינשטיין? הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Crater Lions
1:08
11
0
0
Likes(0)Dislikes(0)