האם מותר לסרוק שיערות בשבת

Share this video:
האם מותר לסרוק שיערות בשבת
הלכה יומית לנשים
3:18
9000
האם מותר לסרוק שיערות בשבת? ואיך? האם יש הבדל בין פאה לשיער רגיל? האם ניתן לקלוע שיער בשבת? האם מותר ליתן ספרי בשבת בשיער? הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Likes(0)Dislikes(0)