האם מותר להשתמש במשחות בשבת

Share this video:
האם מותר להשתמש במשחות בשבת
הלכה יומית לנשים
3:30
9870
הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Drug Abuse
4:24
599
0
0
Likes(0)Dislikes(0)