האם מותר להשתמש במשחות בשבת

Share this video:
האם מותר להשתמש במשחות בשבת
הלכה יומית לנשים
3:30
9120
הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Likes(0)Dislikes(0)