האם מותר לאשה לנקות תחת הציפורניים בשבת? והאם מותר לתת לקה על הציפוריים?

Share this video:
האם מותר לאשה לנקות תחת הציפורניים בשבת? והאם מותר לתת לקה על הציפוריים?
הלכה יומית לנשים
2:47
10250
הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Other videos by admin:
Refrigerators
15:06
606
0
0
Likes(0)Dislikes(0)