האם מותר לאשה לנקות תחת הציפורניים בשבת? והאם מותר לתת לקה על הציפוריים?

Share this video:
האם מותר לאשה לנקות תחת הציפורניים בשבת? והאם מותר לתת לקה על הציפוריים?
הלכה יומית לנשים
2:47
8420
הרב שי טחן
Embed Code

Show more

Video author:
Profile photo of admin
admin
534 videos
0 comments
Likes(0)Dislikes(0)