Blog

פרשת כי תצא
00
 

כג,ד לֹא-יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, בִּקְהַל יְהוָה: גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי, לֹא-יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל יְהוָה עַד-עוֹלָם.
כג,ה עַל-דְּבַר אֲשֶׁר לֹא-קִדְּמוּ אֶתְכֶם, בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם, בַּדֶּרֶךְ, בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם; וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר, מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם—לְקַלְלֶךָּ,.
כפי שרואים מהפסוקים התורה פסלה את עמון ומואב,- חטאם של עמון ומואב הוא בחוסר מידת הרחמנות, הם לא ריחמו על ישראל ולא קידמו אותם בלחם ובמים, – פגם זה הפוך ממידתם של ישראל, שהם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים,
שלמה המלך ע’ה משבח את האשת חיל ואומר עליה- “כפה פרשה לעני,וידיה שלחה לאביון” היא אינה מחכה שהעני יפשוט את ידו תחילה, אלא היא משיטה את ידה ראשונה,כדי לא לביישו,
וכותב רבינו האר’י ז’ל הקדוש שאת בעל הבית פושט ידו תחילה,לפני שהעני פושט את ידו לבקש, הוא זוכה ששלש אותיות משם הוי’ה ב”ה יכתבו עליו, –
כג,ה עַל-דְּבַר אֲשֶׁר לֹא-קִדְּמוּ אֶתְכֶם, בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם, בַּדֶּרֶךְ, בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם; וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר, מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם—לְקַלְלֶךָּ, –
עוד מאיר ומעיר על פסוק זה רבינו יוסף חיים “בעל הבן איש חי זיע”א שבתאריך זה י’ג אלול הילולא שלו – שחטאם הראשון של המואבים- שהיה ” עַל-דְּבַר אֲשֶׁר לֹא-קִדְּמוּ אֶתְכֶם, בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם” – פחות חמור מהחטא השני שעשו של – וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר” , ולמה? זאת משום… שבתחילה לא קידמו המואבים את ישראל בלחם ובמים בטענה שאין להם כסף, אבל כאשר רצו לשכור את בלעם בן בעור שמשכורתו היתה “מלא ביתו כסף וזהב לזה פיתאום היה להם כסף!!… כך דרכם של רשעים…
ה’ יזכינו שיאיר בתוכינו מידת הרחמים ובזכות זה נקבל שפע רחמים וטוב מה” הוי”ה ב”ה ונזכה להיות תחת כנפי השכינה…
=מאמר מרדכי לרה”ג מרדכי אליהו זצ”ל = נש’ר הי”ו

Likes(0)Dislikes(0)